Git

Git 是一个记录文件变化的软件。由 Linux 之父 Linus Torvalds 于 2005 年创造。

ref:

  1. https://github.com/git-tips/tips

  2. Git Reference Manual https://git-scm.com/docs

  3. GitHub Cheat Sheet https://training.github.com/downloads/github-git-cheat-sheet/

  4. Visual Git Cheat Sheet https://ndpsoftware.com/git-cheatsheet.html

  5. git - the simple guide https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.html

  6. Think Like (a) Git http://think-like-a-git.net/

  7. Pro Git book 2nd Edition https://git-scm.com/book/en/v2

  8. A Visual Git Reference http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-en.html

  9. https://learngitbranching.js.org/

  10. https://github.com/sds/overcommit